Медико-диагностична лаборатория Лина

гр.Бургас

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

„Сентрал парк Бургас” ЕООД

Архитект

арх. Димитър Иванов Шаренков

Изпълнител

„БМ” ООД

Конструктор

инж. Йордан Антонов Атанасов

Допълнителна информация

Описание на проекта

Медико-диагностична лаборатория „Лина“ е изградена в Бургас в непосредствена близост до парк “Света Троица”. Тя е част от комплекс „Сентрал парк Бургас“ и представлява първа секция от него. Състои се от две подземни /паркинг/ и две надземни нива. Лабораторията е свързана с комплекса и чрез покрита пасарелка на второ ниво. Достъпът до лабораторията се осъществява непосредствено и директно, без стъпала и без рампи, през самостоятелен вход на ниво партер, с пътническа асансьорна уредба и стълбищна клетка, както и от пешеходната пасарелка свързваща секция 1 и секция 2 на ниво втори етаж (мецанин). Вертикалната комуникация ще се осъществява със стълбищна клетка и два броя пътнически асансьорни уредби. Влизането в подземния паркинг се осъществява от към южната улица на имота, както и от подземна връзка по под бул. „Даме Груев”. За нуждите на сградата са изпълнени общо 105 паркоместа, включително паркоместа за хора с увреждания. Височината на надземните нива е 5.5 м. Обемно-пространствено сградата е решена като наподобяваща кристали структура от тела, които са взаимно застъпващи се. Избрано е стъклото като материал за фасадите, с прозрачни и непрозрачни елементи. Използван е ефектът на наклонените плоскости, които да отразяват заобикалящата ги среда. Обемът е решен с идеята за много естествена светлина, проникваща във вътрешното пространство. В духа на тази естетика са решени проблемите на пластичното изграждане на обемите и ролята на светлосянката, раздвижеността на наклонените плоскости и акцента на ъгловите елементи, решени с допълнителна пластика на материалите и естетическите им качества. Използвани са елементи като стъклена окачена фасада, метални обеми и начупени ленти. На първо ниво на медикодиагностичната лабораторията са обособени приемна, манипулационни за вземане на проби, зала анимации за деца, ВИП-зона с две отделни манипулационни, административна част, зона за образна диагностика с помещения за ехограф, ЯМР, рентген и мамограф, На второ ниво са обособени следните лабораторни помещения: микробиология, вирусология, клинична лаборатория, паразитология, патология, имунология, имунохематология и два броя лаборатории за ДНК анализи. Обособени са още приемно фоайе с рецепция, обща стерилизационна, санитарно помещение, медицински кабинет за лабораторен лекар, 3 броя манипулационни с по две места за пробовземане, санитарни възли с гише за приемане на проби, помещение за обработка и разпространение на проби, помещение за дейонизираща инсталация за вода, стая за валидиране, офис и конферентна зала, помещение за сървър, работно помещение супервайзер, хладилен склад, склад за опасни отпадъци, съблекални със санитарни възли, както и стая за отдих с кухненски бокс. За всички лаборатории са предвидени автоклав и стерилизатор. Работи се с вокунтейнери /затворена система за вземане на кръв/. За всички работни помещения на лабораториите са предвидени бактерицидни лампи. Изпълнени са следните инсталации и системи: структурна кабелна система, система за контрол на достъпа и СОТ, система за видеонаблюдение, пожароизвестителна инсталация, дизел генератор, противопожарна мрежа, климатична инсталация, вентилационна инсталация, вентилационна систем за отвеждане на дим и топлина, публични WiFi, видеодомофон система, както и цялостна система за сградна автоматизация.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Консервационна реставрация на съществуваща сграда - Минерална баня

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс