Кауфланд Горубляне

гр.София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

Архитект

„АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД

Изпълнител

„Планекс“ ЕООД

Конструктор

инж.Николай Мешков

Допълнителна информация

Описание на проекта

ИНВЕСТИЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА: Хипермаркет „Кауфланд Горубляне“ е 13-и хипермаркет в гр. София и 63-я обект на Kaufland България. Проекта на Кауфланд Горубляне е разработен за да осигури най-доброто обслужване за жителите и гостите на кв. „Горубляне“ и гр. София. Той е най-зеленият филиал на веригата, изграден изцяло според най-новите стандарти за екологично и енергийно ефективно строителство и е оборудван с редица щадящи околната среда системи. Имотът, върху който хипермаркетът е построен, е 15 204 кв. м. , като Разгърнатата застроена площ на сградата е 10 382 кв. м., от които 2 658 кв. м. са търговска площ. Сградата е разположена над терена, с цел оптимизирано използване на земята - предвидени 214 паркоместа за посетители. Над 6 000 кв.м. от площта на имота са превърнати в парк, в който са засадени 300 дървета и 1 000 храсти. Изборът на видовете е съобразен със способността им да абсорбират по-големи количества въглероден диоксид. Ландшафтното решение влияе силно върху редукция на топлинните острови на града, редуцира влиянието на автомобилите на бул. „Самоковско шосе“ и създава нова паркова среда за квартала. С многообразие от продукти и услуги в зоната с наематели новооткритият хипермаркет надгражда One Stop Shopping концепцията на веригата, която осигурява изцяло нова атмосфера за пазаруване и превръща Kaufland в мултифункционален търговски център. Зоната с наематели ще посрещне клиентите с микс от услуги, предлагани от партньори на Kaufland. За осигуряване на плавна връзка на новият обект с инфраструктурата на града, Кауфланд изгради допълнително кръстовище със светофарна уредба, разшири и реновира прилежащата улица „Владичина ливада“. С всички внедрени иновативни технологии в него, хипермаркет „ Кауфланд Горубляне" реализира на практика политиките за устойчиво развитие на Кауфланд България. В комбинация с изключително голямото разнообразие от над 17 000 качествени и свежи стоки, новият ни Хипермаркет Кауфланд ще се превърне в притегателна точка за живущите в района. Като следваща стъпка предстои монтирането на фотоволтаични панели на покрива на магазина и станция за едновременно зареждане на два електрически автомобила. До края на 10.2022. предстои да се инсталира зарядна станция за електрически велосипеди, което допълнително ще стимулира жителите на района да използват велосипеден транспорт за придвижване, и ще доведе до намаляване на въглеродните емисии. Зарядната станция ще е и допълнение към новоизградената велосипедна алея в Горубляне от Столична Община. АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ: Екстериорът на сградата се отличава с модерна изчистена визия. Фасадите са пример за ритмичност и хармонично съотношение на обемите. Цветовата композиция и архитектурните елементи отделят ключовите функционални звена и създават ритъм. Фасадно осветление подчертава силуета на входа и второто ниво на сградата. Инвестиционният проект е разработен в съответствие с действащите нормативни документи и стандарти. Сградата на хипермаркета е свободно стояща. Тя е разположена в южната част на имота, ориентирана по дългата страна посока Изток-Запад, като са спазени всички нормативни разстояния от регулационните линии. На площадката са разположени : трафопост, водомерна шахта, подземен резервоар за ПП нужди, подпорни стени и рекламни елементи – тотеми. Към паркинга за клиенти са предвидени два вход/изхода – единият откъм ул. „Владичина ливада“, другият – от ул. „Стадиона“. Основният пешеходен достъп е от юг. Отделен вход-изход откъм ул. Владичина ливада е предназначен за достъп на тежкотоварни автомобили към товаро-разтоварната рампа и за автомобили на пожарната служба. Паркингът е разположен частично под магазина на приземното ниво, частично – на открито, предвидени са паркоместа за електромобили, електрозарядни станции за електромобили и електрически велосипеди. Сградата е със смесена конструкция. Търговската, складовата, административната и техническата зона са изпълнение със сглобяеми стоманобетонови елементи – греди, колони и плочи, а стълбището и асансьора са от монолитен стоманобетон. Фасадното оформление на сградата е модерно и високоефективно. В Първи вид – трислойни сглобяеми панели, съставени от две стоманобетонни слоя с дебелина 10см и 16см, и топлоизолация EPS 8см между тях. Втори вид представлява фасада послоен монтаж със следните слоеве: предстенна гипсокартонна обшивка 2х1,25см отвътре, трислойни панели с пълнеж минерална вата с дебелина 16см закрепена със стоманена подпорна конструкция и алуминиеви ламели с щифтов фалц, кантовани по системата глъб и зъб, скрито закрепване. Трети вид представлява фасада послоен монтаж със следните слоеве: предстенна гипсокартонна обшивка 2х1,25см отвътре, трислойни панели с пълнеж минерална вата с дебелина 16см закрепена със стоманена подпорна конструкция и многослойни алуминиеви панели с мин. дебелина 4мм Четвърти вид – стъклена окачена фасада. Дограмата е алуминиева, с прекъснат термомост. От външната страна на прозорците са предвидени слънцезащитни елементи. За интериора на сградата в търговска зала е изградена модерна навигационна система за по-лесната, бърза и интуитивна ориентация на посетителите. Всяка търговска зона е подчертана в различно цветово решение. Пекарна и зона Свежи храни са оформени със стилна самостоятелни бленди лесно разпознаваеми за клиентите от зоната на главните коридори. За улеснение касова зона е оборудвана с модерни каси на самообслужване. Като обект за обществено обслужване и търговия сградата е проектирана така, че до всички общодостъпни части на магазина е осигурен достъп за хора с увреждания. СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ: За изпълнение на строежа са използват съвременни висококачествени строителни материали, системи и технологии. Новият хипермаркет е оборудван с редица щадящи околната среда системи и подсигурен със 100% „зелена" енергия. Хипермаркетът има иновативна климатично-охладителна система, която се захранва с остатъчната топлина от енергия от хладилната инсталация витрини и помещения и не използва фосилни горива. Хладилната инсталация на обекта се захранва с нискоемисионен хладилен агент и е енерго-ефективна. Всички хладилни витрини са затворени – мярка, която допълнително намалява въглеродните емисии със 180 т CO2 годишно. Обектът се захранва със 100% „зелена“ енергия Цялото осветление на хипермаркета е LED базирано, чрез което се постига около 30% икономия на енергия и допълнително се намаляват вредните емисии. На покрива на новооткрития обект предстои да бъде разположена фотоволтаична инсталация, която ще покрива приблизително 20% от собствените нужди на хипермаркета на годишна база. Чрез тази мярка компанията ще реализира целта си да намали с 15% годишния си разход на електроенергия през 2023г, чрез собствена соларна инсталация, понижавайки въглеродните си емисии с над 100 т. годишно. Хипермаркета има иновативна система за дистанционен контрол, мониторинг и управление на енергийните товари, което допълнително води до намаляване на електропотреблението. Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена: • Модерна и иновативна визия и архитектура; • Устойчивост, Съвременни технологии и Висока енергийна ефективност на сградата; • Богато озеленяване с грижа за осигуряване на биологично развитие на видовете създаващ устойчива градска среда;

Видео
play

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Реновация на супермаркет Фантастико

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Общински пазар Васил Шаханов