Общински пазар Васил Шаханов

гр.Стара Загора

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Стара Загора

Архитект

"Архитект Киряков" ЕООД, с ръководител екип арх. Иван Киряков и арх. Петър Киряков

Изпълнител

"Вал - Ком" ЕООД

Конструктор

инженер Красимир Желев

Допълнителна информация

Описание на проекта

По силата на своето местоположение обекта, т. нар. „Руски пазар“ представлява свързващо пространство между два жилищни квартала, с дългогодишна традиция в търговската дейност. Водещата идея на проекта беше преобразяване на сградата в атрактивен обществен център със съвременен и оригинален дизайн, чрез развитието на нови функционални, комуникационни и визуални връзки. Беше разширена прилежащата улицата към пазара, изградиха се серия от кръгови кръстовища и пешеходни пътеки, велосипедни маршрути и нови пешеходни мостове над реката. Създаде се нов озеленен площад с водни ефекти, непосредствено пред сградата. Изгради се прилежащ паркинг с острови от едноразмерна растителност. Партерите на сградата са монтирани зелени стени – вертикални градини, които пречистват въздуха и да създават комфортна градска среда. Обемно-пространственото изграждане на обекта търси символа на взаимодействие на доскоро чужди устройствени зони, които вече се допълват. Естетиката на сградата е минималистичен екстериор в бяло от метални панели със скрит монтаж, вътрешни скрити пешеходни улици и широкоформатна окачена фасада със скрит монтаж. Сградата следва принципите на енергийно ефективно и без бариерно строителство с максимално улеснен достъп на хора, включително и за хора в неравностойно положение. Конструкцията й е видима в интериора, чрез което е постигната визуална и функционална синергия между архитектура и носеща конструкция. Сградата на пазара е проектирана да бъде високо технологична и ниско енергийна, като е изградена цялостно с хидро- и топлоизолация. Сградното оборудване се състои от автоматизирани индустриални климатизатори, за намаляване на общите разходи. Всички входове и изходи на залите са посредством самостоятелно климатизиран „виндфанг“ с автоматични плъзгащи врати, за да се минимизират топлинните загуби. Вентилацията на сградата използва екологичен ефект на пасивната крос-вентилация за навлизане на пресен въздух в помещенията. Осветлението за цялата зона от енергоефективен LED.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Кауфланд Горубляне

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Кауфланд Младост, Околовръстен път