Реновация на супермаркет Фантастико

гр. София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

"ВАН ХОЛДИНГ" ООД

Архитект

Ситискейп

Изпълнител

"Бараж Груп" ООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Супермаркет за хранителни стоки ФАНТАСТИКО – FFF12, гр. София Всяка човешка дейност заслужава внимание и всяко жизнено пространство, независимо колко незначително по обем или тривиално като функция ни изглежда, трябва да е обект на добрия дизайн и професионалната намесата на архитекта. Реконструкцията на съществуващия магазин на Търговска верига „Фантастико“, на ул. „Александър Паскалев“ 3, в ж.к.“Младост 4“, гр. София, стъпва на добрите практики изградени през годините и водещите ни екзестенциални принципи: стремеж към подобравяне на градската среда и внедряването на енергоефективни архитектурни решения, с мисъл за дълготрайния позитивен ефект на инвестицията за цялото общество. Приложени са различни подходи за намаляване на вредното въздействие на сградата върху околната среда, за подобряване на организацията, функционалността и естетиката на среда в която се намира, за създаване на положителни емоции и възможност за приятни изживявания на клиента: - Магазинът е разположен в ъглов имот. На север и изток граничи с улици „Александър Паскалев“ и „ 412-та“. На юг и изток граничи с жилищни постройки. Главният пешеходен вход на обекта е от ул. „Александър Паскалев“. Търговската зала е на ниво терен спрямо прилежащата главна улица. Входната зона пред магазина е оформена като малко площадно пространство, на което са организирани места за сядане, вело-паркинг и озеленяване. Прилежащите тротоари по целия фронт на магазина към двете улици е обновен и естествено прелива към площада. - Обектът се намира в активен жилищен квартал със силно изявено пешеходие. На изток от сградата на магазина в рамките на имота е оформено покрито пространство под козирка с места за отдих. Непосредствено след местата за сядане е изградена детска площадка. Свободните площи около сградата са облагородени и богато озеленени. - Всички изкуствени светлинни източници са решени посредством LED осветление, интегрирано с компютъризирана система за оптимизация. - Сградата е изпълнена със значително по-дебели от изискуемите топлоизолационни пакети, като същевременно са внедрени система за рекуперация и система за оползотворяване на отпадната топлина от хладилните агрегати, което значително намалява вредните парникови емисии. Изградената система за оползотворяване на отпадната топлина се използва за БГВ и подпомагане на системата за климатизация на обекта. За сградата е предвидено поставянето на фотоволтаични панели върху целия покрив. За обекта е предвиден и дизел-генератор, който да обезпечи функционирането на сградата в случай на авария. - Основният обем на сградата е изграден с термопанели с дебелина 15см. Южната фасада по протежението на ул. „Александър Паскалев“ е решена посредство окачена стъклена фасада, която дава пълна видимост към вътрешността на магазина за хранителни стоки. Стъклопакетите са високоенергийни и нискоемисийни, така че да осигурят максимално комфортна среда. Характерната и разпознаваема визия се допълва от изградената козирка от алуминиев композит в червен цвят. Към зоната за отдих и детската площадка фасадата е решена като вентилируема окачена фасада с обшивка от огледален композит, който още повече оживява общественото пространство и оглежда живота около себе си. - Търговската зала е висока и просторна, което подобрява ориентацията на клиента, подобрява възможностите за информираност и създава усещане за психологически комфорт. - Търговската зала е с добре обмислена стокова последователност, прави ходови линии и обособено зониране според продуктовата гама. Всяка зона е ясно обозначена и подчертана, което подпомага ориентацията и специфичното изживяване във всеки сектор. Всеки продукт е изложен и осветен по подходящия за него начин. Всички вложени материали са с мисъл за осигуряване на максимален конфор за работещи и посетители. Всички контактни повърности са решени с устойчиви материали с цел максимална хигиена и дълготрайност. - Към задкасовата зона на магазина е оргнизирана кафе зона с места за сядане на закрито. За допълнително удобство на посетителя са изгради кьоскове с допълващи функции – щанд със стоки за домашни любимци, щанд за застраховки, щанд на Easy Pay. Във входната зона на магазина е разположена и спидиторки автомат. В обекта се разполга и банкомат, който е достъпен от тротоара към ул.“ Александър Паскалев“. - Като самостоятелен обект в рамките на сградата функционира и аптека. Аптеката е достъпна както от тротоара, така и от задкасовата зона на магазина. - Сградата предлага удобен достъп за хора в неравностойно положение, за майки с детски колички, както и тоалетни на обществен достъп. - Конструкцията на сградата е смесена и съобразена с особеностите на съществуващата стара сграда – монолитна стоманобетонова част и стоманена покривна конструкция, стъпваща върху монолитно изпълнени колони. - Сградата е със застоена площ 2 687.5м², а разгъната застоена площ е 3280.10 м².

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Ритейл парк Перник Плаза

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Кауфланд Горубляне