Първа награда - Жилищна сграда LH, Варна

Варна, бул. Сливница 15

Детайли за проекта

Инвеститор

Сливница 15 EООД

Архитект

СТАРХ, арх. Светослав Станиславов

Изпълнител

ВСК ООД

Конструктор

Вайб Груп ООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Жилищна сграда LH попада в зоната на историческия градски център на град Варна. Разположена е на основната пешеходна артерия към Морска градина – булевард Сливница и улица Стефан Караджа, като в съседство е емблематичният хотел Черно Море. Контекстът на сградата е силно характерен поради архитектурно-историческите дадености и динамичността на централната зона.

Съществуващата двуетажна сграда датира от 1923 година, като попада в категория „ансамблово значение“ и не притежава статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. Характерът на сградата е оформен от присъствието на варо-пясъчни пластики, декорации по фасадите и две скулптурни детски фигури на фронтона с автор Кирил Шиваров. Въпреки, че сградата не е архитектурен паметник, идеята за запазването на съществуващия ѝ облик и пластики е приложена в проекта за надграждане и преустройство. Заложено е възстановяване и реконструиране на архитектониката и художествената пластика на сградата най-близо до оригиналните, предвид лошото актуално състояние на някои от тях.

Водеща концепцията при съчетанието на историческото архитектурно наследство със съвременната намеса и дизайн е тенденцията, установена от десетилетия в световната архитектурна практика. В проекта целенасочено е търсена различна архитектурна визия от съществуващата с цел отдаване на нужното уважение както към съществуващата сграда и духа на нейното време, така и към това на нашето съвремие. В новоизградената част водещи са изходните градоустройствени ограничения, съобразени със силуета на околните сгради. Използван е минималистичен растер и геометрия, така че да не доминира над тази на старата сграда и да действат в хармония. Заложени са висококачествени фиброциментови панели на конструкция за цялата новоизградена фасада откъм двете улици, включително и по покривните равнини. Динамика и характер в строгия подреден ритъм внася използването на различни по вид панели и позиционирането на големи отвори в дневните помещения по фасадите. Това допълнително подобрява ослънчаването предвид неблагоприятната ориентация и осигурява визуален контакт с входа на Морска градина. Фасадите на съществуващата сграда са възстановени с висококачествена гладка мазилка в бял земен тон. Надстрояването е решено в същата тоналност, така че сградата да въздейства с цялостен завършен облик. Всички фризове, медальони и фигури са лазерно заснети и реконструирани с отливки от полимербетон.

Новата функционална реорганизация на пространствата и на сградата се изразяват в 4 жилищни етажа и 1 партерен с обществена функция във вида на кафе-сладкарница. В сградата има общо три апартамента, като последния е мезонет на два етажа. Достъпът до жилищния вход се осъществява през проход откъм улица Стефан Караджа. Входът на общественото пространство се запазва откъм ъгъла на сградата, като има на разположение и собствен зелен двор във вътрешната част на имота.

Фасадна система: Reynaers SlimLine 38 Ferro, Reynaers C77 Hidden Vent, Reynaers CP 130 BronzeAnodizedC31

Фасадна облицовка: Swisspearl Onyx 7090, Ivory 3090

Фасадно остъкляване: SunGuard SN75

Топлоизолация фасада: Rockwool

Сухо строителство: Knauf

Мазилка: Mapei

Асансьор: Kone