Декларация за поверителност

Данни за "Балпекс" ЕООД като администратор на лични данни

"Балпекс" ЕООД, ЕИК: 175 197 883, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, етаж 1, офис 1, тел.: 02 958 88 33, факс: 02 958 85 58, e-mail: office@thecitymedia.bg

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които "Балпекс" ЕООД събира с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.
Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайтовете ни gradat.bg, thecitymedia.bg, balrec.bg, sgradanagodinata.bg, buildingoftheyear.bg, infrastructure-bg.com, infrastructureawards.bg, officeforum.bg, residentialforum.bg, thecityacademyawards.bg, buildinginnovation.bg, thecityforum.bg, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от Ваш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.