Kolio-Fitchet-Museum

Боянската църква

Дарителска кампания за облагородяване на околното пространство.

play ime
Инициативата

През 2005 г. в рамките на национален конкурс „Сграда на годината” от организаторите на конкурса и генералният спонсор „Евромаркет кънстракшън” АД, бе поставено началото на инициатива „Вечните сгради на България”. Целта е подпомагане, възстановяване и съхранение на паметници на културата и обекти с важно историческо значение. Боянската църква „Св. Никола и св. Пантелеймон” стана първият обект, който бе избран.

Дарителска кампания за облагородяване на околното пространство.
Целта на кампанията, посветена на 750-годишнина от изписването на уникалния паметник на българското средновековно изкуство,  е да направи Боянската църква още по-красив, по-привлекателен обект и да инициира дарителска акция за набиране на суми, материали и услуги за облагородяване и социализация на околното й пространство.

Може  да подкрепите това благородно начинание като закупите  копия от диска „Боянската църква – дай-ценният български принос в средновековното изкуство”.
На всеки закупил диска ще бъде издадено дарителско свидетелство, а имената на подкрепилите кампанията с повече от 50 диска ще бъдат вписани в почетната книга на дарителите на църквата. 

Заявка за диск 750 г. Боянска църква.

СТЕНОПИСИТЕ НА БОЯНСКАТА ЦЪРКВА СА РИСУВАНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗОГРАФ ВАСИЛИЙ ОТ С. СУБОНОША, СЕРСКО ПРЕЗ 1259 Г. - С ДАРИТЕЛСТВОТО НА УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЛАСТ СРЕДЕЦ (СОФИЯ) СЕВАСТОКРАТОР КАЛОЯН И СЪПРУГАТА МУ ДЕСИСЛАВА.
РЕСТАВРИРАНИ ОТ ПРОФ. ГРИГОРИ ГРИГОРОВ И ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ПРЕЗ 2006 - 2008 Г.

С ДАРИТЕЛСТВОТО НА

"ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" АД 
БОРЯНА РАДЕВА
ДИМИТЪР ИЛЧЕВ
В. "СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ"
ВЕНЕТА КРЪСТЕВА
"ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД
АРХ. ГЕОРГИ КОЛАРОВ
"ВИ ДЖИ ЕФ ИЗОСИСТЕМИ" ЕООД
"ЛАУДИС ХОЛДИНГ ГРУП" ООД
ГРЕТА И ХРИСТО ЧЕПИШЕВИ
"БРАМАК" ЕООД
"БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ" ЕООД
ДИМИТЪР БАРБУКОВ
COMAC MEDICAL ЕООД
МИЛЕН ВРАБЕВСКИ
ВАСИЛ АРНАУДОВ
"СТАНИЛОВ" ЕООД
"БАЛКАНСТРОЙ" АД
"ТЕРРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
"ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" АД
"ИНТЕРТРЪСТ" ЕАД
"СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА" ООД
"КИРОВ" АД
"СК - 13 ХОЛДИНГ" АД
"АЛФАТОН МРАМОР" ООД
NIRALEX INFRESA
"ЖОЕЛИ" ЕООД
"РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ДАНЕТА И ДИМИТЪР ЖЕЛЕВИ
"ДСК ЛИЗИНГ" АД
"ТБ МКБ ЮНИОНБАНК" АД
"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД
metaREX CO. LTD.
ГАЛЕРИЯ "ЖОРЖ ПАПАЗОВ"
КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ
HVB HEBROS LEASING AD
СЕМ. СПАСОВИ
РОСЕН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
МАРИЯ КАПОН И ЕМИЛ КАПОН
"ИНТЕРЛИЙЗ" АД
"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ХРИСТИЯНСКА ФОНДАЦИЯ "АРТЕКС"
"МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР" ЕАД
"ИНТЕР БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС ГОЛД”
“КОНТРАКТ СИТИ" ООД
"ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР" ЕООД
СНЕЖИНКА АЛЕКСАНДРОВА
"ФОРЕМ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД
"СОФБИЛД" ЕООД
БОЙКО БОРИСОВ
БОЖИДАР ДИМИТРОВ
"МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ" ООД
СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ ЛИСИЧКОВ
"КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ" ЕАД ("ГЛОБУЛ")
ФОНДАЦИЯ "ЩИХТИНГ ХОРИЗОН"
"МОБИЛТЕЛ" ЕАД
"БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС" ООД
"ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА
"ХОУМ ФОР Ю" ООД
„ВИНЕРБЕРГЕР” ЕООД

Боянската църква е средновековен християнски храм, строен на части през ХІ, ХІІІ и ХІХ век. Църквата е обявена от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство. В този списък, съдържащ около 1000 паметника от цял свят, Боянската църква е един от седемте български паметници. Световната си слава Боянската църква дължи не на архитектурата си, а на стенописите от 1259 г., рисувани от един изключително талантлив за времето художник. Неговите изразни средства са революция в европейската живопис и не случайно някои учени го наричат предшественик на Европейския Ренесанс.

В организираната градежна структура на Боянската църква се различават три отделни етапа на строеж:
Първи етап - X-XI в., е изградена малка кръстокуполна църква (Старата църква), която е обновена и изписана през XII в.
Втори етап - XIII в. По време на цар Константин Асен Тих и царица Ирина по поръчка на областния владетел севастократор Калоян и жена му Десислава, към западната фасада на Старата църква е построен притвор, а над него малък параклис, посветен на св. Пантелеймон. През 1259 г. цялата църква е изписана отново. Живописта е дело на български зографи.
С инициатива „Вечните сгради на България” се слага началото на третия етап в градежната структура.
Бизнесът и културата си подадоха ръка за осъществяването на едно изключително благородно дело - възстановяване на сградата и стенописите на църквата. В инициативата се включиха над 60 дарители - строителни компании, финансови организации и частни лица, които по този начин се превръщат в ктитори на XXI век.
През март 2006 г. по одобрен проект на НИПК и СОПКА започва работа реставрационен екип, ръководен от проф. д-р Г. Григоров. През юни 2008 г. реставрацията по стенописите и сградата на църквата завършва успешно.
Инициативата „Вечните сгради на България” помага за възстановяването и опазването на културно-историческото наследство в България.

Стенописите

Боянската църква има три живописни слоя, рисувани в ХІ, ХІІІ и ХVІ век. Според ктиторския надпис през 1259 г. първата живопис е била покрита с нов слой мазилка и върху нея е изрисуван нов слой стенописи.
Бояна е единствен цялостно запазен по отношение на архитектура и живопис най-изявен паметник на Търновската живописна школа от този период. Художникът е създал богата портретна галерия на свои съвременници.
Но кой е художникът на църквата. В научните публикации до началото на 2008 г. неизменно се пишеше: “Името на художника е останало неизвестно.” През средните векове имената на художниците остават в повечето случаи неизвестни поради официалното мнение на Църквата, че Бог движи ръката на художника, а не таланта им. За акт на християнска скромност и смирение каноните на Църквата е налагала на художниците да останат анонимни.
Но някои художници не споделяли това мнение и намирали начин да съобщят имената си. При реставрацията на външната западна стена на храма от 1259 г. реставраторите проф. Григорий Григоров и Владимир Цветков откриха по т.нар. груба мазилка графит “Аз, Василий, писах (рисувах - бел. авт.)” . Този графит е написан с въглен, с който художниците на стенописи в тази епоха са рисували контурите на образите. Грубата мазилка ден-два след полагането и изсъхването й е била покривана от втори пласт фина мазилка, върху която се рисуват стенописите. Художникът е знаел, че името му ще остане покрито от втората мазилка и неизвестно може би стотици години, но все пак един ден хората ще знаят кой е нарисувал тези шедьоври. Разгорялата се дискусия приключи много бързо. Проф. Казимир Попконстантинов и доц. Зарко Ждраков откриха в т.нар. Боянски поменик (списък на български царе и царици на които в определен ден се чете помен) името “Зограф Василий от с. Субоноша, Серско”.
Художникът пише на български език както официалните надписи, така и графитите.
Учените отдавна са забелязали, че в стенописите съществува рисунъкът на три “ръце”. Главните образи на светски лица и светии са рисувани от един художник, а второстепенни светии на по-трудно видими места - от помощници. Действително през епохата църкви с такава площ са се рисували от екипи от 3-4 художници - първомайстор, помощник (калфа) и един-двама ученици. Доц. Ждраков, съдейки по надпис на меча на св. Димитър, смята, че вторият художник се е наричал Димитър. Оръжията на светците са любимото място за скрито изписване на името на художника, като е избран военен светец, чието име носи авторът. Името на третия художник (ученика) засега остава неизвестно.
И така: Василий и Димитър - това са имената на двамата талантливи български художници, сътворили през 1259 г. фреските - шедьоври на Боянската църква.

Галерия