Авторски права

Вносителят на кандидатура за участие в Национален конкурс "Сграда на годината 2023" декларира, че всички авторски и сродни права, свързани с реализирането на проекта, както и визуални и фотографски материали, са уредени в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

Вносителят е съгласен организатора на конкурса да разпространява и публично да показва (онлайн, принт и ТВ предаване) в рекламни и информационни материали и събития, описанието и визуалните материали, презентацията на сградата, кандидат в Национален конкурс „Сграда на Годината 2023“.