Жури и критерии за оценяване

Процесът по оценяване на сградите се извършва от авторитетно жури, председателствано от определен от Министъра представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Журито включва представител на ДНСК, представители на институционалните, професионалните и академични общности, браншовите организации и водещи компании от бизнеса.
Журирането стартира през ноември 2024 г. и протича на два етапа.
На първи етап се избират по три или повече номинации за победител във всяка категория.
На втори етап от номинираните се избират победителите в съответните категории.
Финалът на журирането е присъствено заседание на журито, на което се обсъждат и гласуват предложенията за награди в резултат на двустепенното гласуване.
Журито има право да излъчи и допълнителни награди, освен победителите в категориите на Конкурса.
Номинираните и победителите се уведомяват по имейл от организаторите в срок от три дни след финалното гласуване на журито.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Основните критерии при избора на победител за съответната категория и за специални награди са свързани с три основни акспекта:

01 Инвестиционни характеристики на сградата и принос към обществото и градската среда

Сградата отговаря ли на съвременните изисквания на таргет групата, за която е предназначена.
Локация, транспортно обезпечение и достъп, адекватни за дадения вид използване, удобство на обществен и личен транспорт, видимост и представителност на сградата, осигурени паркоместа, паркинги за велосипеди.
Наличие на подобрения по отношение на инфраструктурата или благоустрояването на квартала, района или града при реализацията на сградата, например: изграждане на обществена инфраструктура, подобряване на обществените пространства, създаване или облагородяване на обществени детски кътове, територии или съоръжения за спорт или отдих и др.


02 Архитектура, дизайн, функционалност

Градоустройствен аспект и принос към средата, в която се реализира сградата.
Предизвикателства и постижения при архитектурното проектиране на сградата. Естетика, ефективност, ергономия и качествен дизайн на екстериорните, функционалните и интериорните решения - типов етаж, общи части, фасади, покрив, подземен паркинг, вертикална планировка и паркова зона.
Качество на функционалните, екстериорни и интериорни решения на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни продукти и сградни решения.
Качество на пространствата, отговарящо на последните тенденции в съответната категория обитаване.

03 Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Качество на извършените строително-монтажни работи при реализацията на сградата.
Довършителни работи и сградни системи от най-високо ниво, вложени материали от най-висок клас, осигуряващи дълговечност и лесна поддръжка на сградата във времето.
Качество на екстериора и околното пространство на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни строителни продукти и сградни решения.
Наличие на инвестиции в здравословен начин на живот и обитаване на сградата - екологични зони, спортни зони, рециклиращи системи, инвестиции в съоръжения за пречистване на въздух, вода, отпадъци и т.н.
Разход на енергия на сградата, дял на възобновяемите източници.
Степен на автоматизация на сградата, налични ли са паркоместа за ел. автомобили.
Сертификати, доказващи устойчивостта и качеството на сградата.