Кандидатстване - процесът стъпка по стъпка

Изисквания и препоръки при подготовка на кандидатурите

Начинът на представяне на сградата има важно значение за нейния успех в конкурса "Сграда на годината", затова трябва да се обърне особено внимание на представянето на визуалната и текстовата информация за кандидатурата.
Моля да проверите коректността на данните, тъй като информацията ще бъде използвана и тиражирана във всички материали на конкурса онлайн, принт и Телевизия, за представяне на кандидатурата.
Отговорност, за коректността на информацията носи вносителят на кандидатурата.


Попълнете Online регистрационната форма, налична на https://buildingoftheyear.bg/

Прикачете следните документи в посочените полета чрез трансферен линк:

- Мастер план, функционални разпределeния на типов етаж – в PDF формат

- Копие от разрешението за въвеждане експлоатация

- Професионални снимки на сградата - 12 минимум/25 максимум, включващи илюстрация на общия контекст на сградата, фасадата от ясно формулирани страни, интериорни и екстериорни снимки.

Забележка: Текстовете и снимките ще се използват за публикации и представяне на сградата онлайн, принт и Телевизия.

Изисквания към снимковия материал:

- Номериране на снимковия материал - снимките да бъдат номерирани спрямо желаната подредба при презентация на сградата на сайта / принт / Телевизия, като водещата да бъде първа (задължително хоризонтална).

  - Висока резолюция (Print) - изображения в цифров вид (300 dpi, минимум 5000 px, CMYK)

  - Ниска резолюция (Online) – изображения в цифров вид (72 dpi, максимум 1800 px, RGB)

  Моля, запознайте се как изглеждат професионални фотографии при представяне на сгради в списание ГРАДЪТ тук.

  Какво трябва да включва описанието:

   Инвестиционни характеристики на сградата - до 2000 знака

   Защо е създадена сградата - цел на инвестицията, функция и потребителски потребности, на които отговаря
   - концепция и характеристика на инвестиционното намерение - обща площ на сградата, нетна площ на сградата, отговаряща на съответната функция на категорията, в която е кандидатурата.

    Архитектура, дизайн, функционалност - до 2000 знака

    - градоустройствен акспект и принос към средата, в която се реализира сградата;
    - предизвикателства и постижения при архитектурното проектиране на сградата;
    - описание на качеството на функционалните, екстериорни и интериорни решения на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни продукти и сградни решения;
    - описание на функционални разпределения на типов етаж;
    - описание на общи части, фасади, покрив, подземен паркинг, паркова зона.

    Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели - до 2000 знака

    - предизвикателства и постижения при строителното изпълнение на сградата
    - описание на качеството на екстериора и околното пространство на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни строителни продукти и сградни решения;
    - наличие на среда и инвестиции в здравословен начин на живот и обитаване на сградата-екологични зони, спортни зони, рециклиращи системи, инвестиции в съоражения за пречистване на въздух, вода, отпадъци и т.н.;
    - копие от енергийните паспорти на сградите (по желание) с цел изясняване на: разход на енергия на сградата, дял на възобновяемите източници, тип оборудване, КОП фактор за зимен и летен период и др.;
    - информация за степен на автоматизация на сградата, налични ли са паркоместа за електроавтомобили (колко са местата, налични ли са и колко са станциите за зареждане);
    - наличие на сертификати, доказващи устойчивостта и качеството на сградата.

    Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата, заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена.

    ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

    Попълнената Online регистрационна форма, налична на https://buildingoftheyear.bg/ и прикачените документи в посочените полета чрез трансферен линк:
    - Мастер план, функционални разпределeния на типов етаж – в PDF формат
    - Копие от разрешението за въвеждане експлоатация
    - Професионални снимки на сградата - 12 минимум/25 максимум, включващи илюстрация на общия контекст на сградата, фасадата от ясно формулирани страни, интериорни и екстериорни снимки.
    трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 октомври 2022 г.

    Всички кандидатстващи ще получат електронно потвърждение по мейл след успешно подаване на документите. За валидна се зачита кандидатура, получена до 31 октомври 2022 г., включително. Организаторите не носят отговорност за достоверността на подадената информация в регистрационната форма за участие в конкурса. Документите и материалите за участие в конкурса остават в архива на организаторите.

    Регистрационна такса

    Всеки заявител заплаща регистрационна такса за кандидатура в размер на 750 евро без ДДС до 22 октомври 2022 г. (ранна регистрация) и 900 евро без ДДС при регистрация след 22 октомври 2021 г. След получаване на кандидатурата, организаторите изпращат на заявителя проформа-фактура, въз основа на която се превежда регистрационната такса. Регистрационната такса не подлежи на връщане. Кандидатура с неплатена регистрационна такса не се допуска да участва в конкурса.

    Плащането се извършва по банков път в Банка ОББ АД ЦУ, BG81UBBS80021005244720,
    BIC: UBBSBGSF, БАЛПЕКС ЕООД