Категории

Всички реализирани сгради на територията на Република България, получили разрешение за ползване до 31 октомври 2022 г. могат да участват в Конкурса в следните категории:

• Проекти, свързани с развитието на градовете
• Жилищни сгради до 10 000 кв.м. РЗП
• Жилищни сгради над 10 000 кв.м. РЗП
• Жилищни комплекси от многофамилни сгради 
• Жилищни комплекси от еднофамилни сгради
• Офис и корпоративни сгради
• Градски хотели
• Ваканционни хотели
• Спа хотели
• Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение
• Търговски сгради и ритейл паркове
• Производствени сгради
• Логистични сгради
• Зелени сгради


• "Сграда на публиката"
Всяка сграда – кандидатура в Конкурса, участва в онлайн гласуването за наградата „Сграда на публиката 2022“ в сайта на конкурса - www.buildingoftheyear.bg, което се осъществява от 1 до 14 декември 2022 г. от публиката с еднократен вот за всяко гласуване.

** В зависимост от кандидатурите след консултация на организаторите с журито могат да бъдат учредени нови категории.
*** Според спецификата на сградата, тя може да участва най-много в две категории, след задължително
съгласуване с организаторите.