Категории

Всички реализирани сгради на територията на Република България, получили разрешение за ползване до 31 октомври 2024 г. могат да участват в Конкурса в следните категории:

• Жилищни сгради
• Жилищни комплекси
• Офис и корпоративни сгради
• Хотели
• Търговски сгради и ритейл паркове
• Производствени сгради и логистични сгради
• Проекти, свързани с развитието на градовете
• Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение
• Зелени сгради


• "Сграда на публиката"
Всяка сграда – кандидатура в Конкурса, участва в онлайн гласуването за наградата „Сграда на публиката 2024“ в сайта на конкурса - www.buildingoftheyear.bg, което се осъществява от 1 до 16 декември 2024 г. от публиката с еднократен вот за всяко гласуване.

** В зависимост от кандидатурите след консултация на организаторите с журито могат да бъдат учредени нови категории.
*** Според спецификата на сградата, тя може да участва най-много в две категории, след задължително
съгласуване с организаторите.