Защо да участвате

Всички сгради, кандидатури и участниците в тяхното реализиране получават широка популярност и престиж сред професионалните среди и широката общественост чрез множество комуникационни инструменти и платформи.

Телевизия
Церемонията по награждаването на отличените сгради в Национален конкурс "Сграда на годината" се заснема и излъчва като  телевизионно предаване по Българска Национална Телевизия в навечерието на Коледа всяка година.
Видео, представящо всяка сграда кандидат, е включено в телевизионното предаване "Сграда на годината 2023".
Първото телевизионно излъчване на предаването по БНТ 1 с продължителност 90 мин. е месец декември 2023 г. в следобедния часови пояс  (за точното време ще бъдете информирани чрез сайта на конкурса) плюс повторно излъчване по БНТ 2 и БНТ WORLD  с покритие по целия свят.
Връчването на наградите на инвеститора, архитекта и строителя на наградените сгради  от съответното официално лице или партньор на събитието  са задължителна част от телевизионното предаване.
Правата по телевизионото заснемане и излъчване принадлежат на БНТ в ролята му на продуцент и Организаторът няма право да оказва влияние върху начина на заснемане и излъчване.

Онлайн
Онлайн медийната кампания на Конкурса се осъществява чрез широк спектър онлайн платформи на Организатора и  партньорите, както и социалните мрежи.
Основен информационен източник  на Конкурс "Сграда на годината 2023" е сайта на конкурса www.buildingoftheyear.bg / www.sgradanagodinata.bg
Предоставената информация от вносителите на сградите, участници в Конкурса, се публикуват в сайта на конкурса –http://www.buildingoftheyear.bg/в раздел Участници.
Всички проекти се представят по категории с внесените визуални материали и информация за параметрите на проекта, инвеститор, проектант, изпълнител, конструктор и подробното описание на проекта.

Принт
Всяка сграда, участник в Национален конкурс „Сграда на годината 2023”, присъства в специалното луксозно издание „Сграда на годината 2023“. Всички проекти се представят по категории с внесените визуални  материали и информация за параметрите на проекта, инвеститор, проектант, изпълнител, конструктор и описание на проекта.