Експозиционен и демонстрационен център „Минерални води на Аква Калиде“ от обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве Калиде“

Община Бургас, кв. Ветрен, УПИ I, кв. 7, по плана на в.з. „Минерални бани“

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Бургас

Архитект

ЕКСА АД

Изпълнител

ДЗЗД „КИБЕЛЛА"

Конструктор

инж. Николай Иванов Иванов

Допълнителна информация

Описание на проекта

"Експозиционен и демонстрационен център „Минерални води на Аква Калиде“, е с местонахождение: в УПИ I, кв. 7, по плана на в.з. „Минерални бани“, кв. „Ветрен“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас. Проектът третира сграда № 3 – "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде“, от проект за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве Калиде“. На територията на комплекса и в рамките на обекта са реализирани изграждане на ажурна пиацета за експонираната археологическа структура (зоната на руините на банския комплекс „Акве Калиде”).

Извършена е консервация, реставрация, експониране и социализация на Средновековната баня „Сюлейман Кануни каплъджа”, която е адаптирана за „Музей на водата”, както и изграждане на чешма за минерална вода за обществено ползване, благоустрояване в зоната на общественото обслужване. Богато е озеленена и благоустроена парковата среда с алеи, фонтани, пейки и сграда, помещаваща в себе си Магазин с кафетерия, с места за консумация на открито, с поглед към Банята и археологическите структури. Реализирана е аварийна консервация на разкрити археологически структури, източно от средновековната баня.

"Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде" e проектиран източно от турската баня и разкритата археология, съгласно общата одобрена концепция за експониране. Сграда № 3 – "Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде"", е ситуиран източно от турската баня и разкритата археология. Главният подход е осигурен от югоизток чрез пешеходен площад и е достъпен за лица в неравностойно положение.

В сградата са разположени два самостоятелно функциониращи подобекта - Експозиционен център и Демонстрационен център. За тях са осигурени самостоятелни входове.

Сградата е едноетажна, със сутерен, като на партерно ниво е разположен демонстрационен център (баня) и част от експозиционен център а в сутерена са разположени останалите помещения на археологическия музей, като нивото на сутерена съвпада с нивото на разкритата археология. В нивото на сутерена застрояването е съобразено с разкритата археология, като са обособени 2 затворени обема и между тях покрито пространство, отворено на запад. В това покрито пространство са експонирани разкрити археологически структури.

Връзката между затворените обеми на сутерена се осъществява със система от алеи, обвързани с разкритата археология и изградените, в рамките на предходен етап пасарелки, западно от обхвата на проекта. Сградата е разположена в границите на Късноантична и средновековна крепост „Акве Калиде“ - Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас.