Специална награда - Планетариум - град Бургас

Бургас - пристанище Бургас

Детайли за проекта

Инвеститор

Държавно Предприятие „Пристанищна инфраструктура„

Архитект

„Декор Дизайн“ Архитекти Бурулянови

Изпълнител

„Екип-5“ ООД

Конструктор

„Химконсулт“ ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционни характеристики на сградата

Планетариумът в Бургас излиза от рамките на просто сграда, той е мост между ултра съвременната архитектура и необятния космос, създаващ едно уникално пространство за обучение, развлечение и социализация. Инвестицията в тази магнетична конструкция подчертава сериозен ангажимент към науката, образованието и обществото, и то с помощта на възхитителната астрономическа тайнственост. Реализирането на това архитектурно чудо е стратегическа стъпка към привличане на повече култура, образование и туризъм в региона, издигайки Бургас на ново ниво като град, олицетворяващ образование и иновации.

Планетариума не само отговаря на научни и образователни потребности, но също така функционира като социален център, където локалната общност може да се събира и да участва в разнообразни събития. Структурата се стреми да бъде място, което не просто информира, а вдъхновява, преобразува и обединява хората под общото изкуствено небе за изучаване на космоса. Със своята сферична форма и технологичните вълшебства, които предлага, този планетариум съчетава в себе си дигитално превъзходство и дизайнерско майсторство. Всяка частица от неговата конструкция, от неръждаемата стомана 316L полирана до огледалност, използвана за външната му обвивка, до 8-метровият прожекционен купол, е изградена с мисъл за прецизност и функционалност. Сградата е пример за това как инженерният ум и архитектурната красота могат да се съчетаят, за да създадат нещо, което не е просто естетически приятно, но и функционално и иновативно.

Инвестицията в този обект е стратегическа и предвижда не само актуални, но и бъдещи образователни и социални нужди, като същевременно се стреми, както към си към уникален силует, така и към качествено обзавеждане и богатство на преживяването. Съчетавайки изкуство, наука и технология, Планетариума е символ на симбиозата на знание и красота.

Описание на архитектура, функционалност и технологични показатели

Планетариумът е ситуиран в непосредствена близост до Морска Гара, на територията на Зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. Обемът на сградата, представлява сферично тяло с ограждащ пръстен, служещ едновременно за периферия и козирка. Габаритът на сградата от 12 метра външен диаметър е съобразен с вътрешния прожекционен купол от най-ново поколение, с диаметър 8 м и необходимите му инсталационни сервитути.

Входът към Планетариума включва специални метални входно-изходни портали по кройка и шумопоглъщащо покритие. Стъпалата са разположени централно, симетрично и радиално от центъра, а достъпна пътека с наклон, виеща около сградата, осигуряваща фунционално достъпа на хора в неравностойно положение, но също така има и обогатяващ визуален ефект.

Обвивката на сградата е най-характерната й част. Тя се състои от 400 м2 околна повърхнина от неръждаема ламарина 316L, издържлива на атмосферни влияния, поставена на сектори, заварена на място, шлайфана и полирана до огледална повърхност. Около сферичния обем с обем 879 м3 е монтиран конзолно „пръстен“ под наклон от 12°, детайлно съвпадайки с наклона на вътрешния прожекционен купол. Пръстенът с конструкция от метални профили и облицован с атмосферно защитен корабен стъкломат, преминава в козирка над главния вход. Теренът е моделиран с постепенни повдигания наподобяващи „могили“ и има ефект на разместена от поставянето на сферичния обем земна повърхност.

Входната площадка е на кота 0.00, ведно с компактно приемно пространство и двустранни стълби към редовете.

Зрителната зала за 50 места е систематизирана в 5 реда, организирани радиално около центъра за оптимален зрителен ъгъл към небесната полусфера. На кота +2.22 са разположени пултовете за управление на аудио-визуалната система. Всички повърхности в ядрото са акустични и имат шумопоглущащи и шумонасочващи качества. Осигурено е ефектно интериорно и екстериорно осветление, подчертаващо специфичната структура на сградата през тъмната половина на деня. Планетариума е компресиран обем, изпълнен с взаимносвързани функции, които правят неповторимо изживяване, както срещата с неповторимия му силует, така и комфорта и уюта на ядрото му.

Показатели :

Застроена Площ при основи – 40,71 м2

Площ Зрителна Зала – 88,88 м2

Околна повърхнина сфера D 12м – 403 м2

Площ озеленяване – 285.83 м2

Площ периферия – 65.35 м2

Фотографии : Smile G Photography Tencho Petkov Photography

Обобщение на отличителните ключовите качества на сградата

Иновативно строителство: Планетариумът в Бургас представлява не просто архитектурно постижение, но и пионерско изпълнение в иновативното строителство. Разработването на самоподдържаща се сферична конструкция, изработена от лазерно изрязани и полирани до огледална повърхност панели от неръждаема стомана и уникални вътрешни структурни елементи е доказателство за амбицията и визията, която води проекта. Неслучаен е фактът, че такъв тип обекти липсват както в България, така и в Европа, като присъстват единствено като скулптурни елементи, но не и като сгради и то с обществена и академична функция. Този строителен подвиг не само предизвиква техническите граници, но и служи като вдъхновение за целия строителен бранш, макар и маломерен като мащаб.

Архитектурни предимства: Изтънчеността и майсторството, които проникват във всяка част от Планетариума, говорят за архитектурна философия, която съчетава форма и функция в абсолютен баланс. Всяка крива, всяка повърхност и всяко пространство са проектирани с несравнимо внимание към детайла, като се създава образователно пространство, което не само впечатлява визуално, но и подкрепя активното използване и изследване на вселената, с всичките й тайнства. Ролята на Планетариума като място, което дефинира и обогатява градската среда, и като проект, който ще служи като отправна точка за бъдещи архитектурни начинания в града и страната, не може да не бъде оценена по достойнство.

Образователен и социален отзвук: Планетариумът не е просто сграда, а притегален център за обществения и образователен живот в Бургас, като предоставя платформа, където любознателните могат да се срещнат и разменят идеи под изкуственото звездно небе. Той служи като локален мост между академичната общност и гражданското общество, предоставяйки неограничени възможности за обучение, изследвания и социално взаимодействие, които обединяват хората около общата визия за развитие.

Сградата стимулира образователния процес в цялата област, като поставя нови по-високи стандарти в академизма. Реализирането на това архитектурно произведение е стратегическа стъпка към привличане на повече култура, знание и туризъм в региона, издигайки Бургас на ново ниво като град, олицетворяващ образование и иновации.

Видео
play