Първа награда - Сграда със смесено предназначение К-55, Варна

Варна, ул. Никола Вапцаров 7

Детайли за проекта

Инвеститор

ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА КАНТОРА ЕООД

Архитект

ПРОСПЕКТУМ ЕООД

Изпълнител

Комфорт ООД

Конструктор

БИАС-М ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

ПАРАМЕТРИ

Площ УПИ                                                    3606.00 кв.м

Постигната ЗП на терен                            1818.60 кв.м

РЗП на и над терен                                    18 011кв.м

КК на Блок 3                                                 103,34 м (височина 49,84 м)

КК пергола на Блок 3                                 108,00 м (височина 55,50 м)

Брой апартаменти                                     122

Брой/РЗП офиси                                         2/1301,05 кв.м.

Брой/РЗП магазини                                   5/1079,74 кв.м.

Брой паркоместа                                       150

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ

Сградата К55 се намира във Варна, и е разположена на ул Н. Вапцаров, която разграничава жилищния комплекс Чайка от по-традиционната част на града. Инвестицията е отговор на потребителското търсене на обитаване в модерна среда и с възможност да се ползва най-изискуемата характеристика на варненското жилище: поглед към морето. Сградата посреща нуждите на клиенти от средната и висока класа, като им осигурява оригинална архитектура, създава усещането за идентичност с мястото, и е реализирана с високо ниво дизайнерски решения, материали и технологии. Инвестицията отразява като жилищните нужди, така и потребностите от обществено обслужване в район със значителен човекопоток, осигуряван от ж к Чайка и жителите му. Наименованието на сградата идентифицира два компонента – инвеститора Комфорт и височината на сградата 55 метра.

ГРАДСКИ КОНТЕКСТ И АРХИТЕКТУРА

Теренът е с трапецовидна конфигурация и с лек наклон на Изток, към морето. Сградата е разработена като композиция от 3 архитектурни тела поставени едно върху друго и свързани в една структура. Всяко едно от тези тела е успоредно на една от три страните на границите на имота. В резултат се образува вътрешно пространство - двор-площад, отворен навън с два пробива, премостени с части от сградата. Единият пробив е с дъно на кота 0.00, другият пробив създава  площадка, достъпна за живущите в сградата на петия етаж на сградата. Резултат от сглобяването на архитектурните блокове, този пробив функционира като един „прозорец“, обърнат към центъра на града. От улицата Н. Вапцаров към срещуположния край на парцела обемите стъпаловидно нарастват във височина свързвайки двата различни мащаба: този на непосредствено прилежащото улично пространство и този на града. Образът на сградата се формира като хибрид между няколко архитектурни теми, които резонират с модернизма на ж к Чайка.

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

Комплексът се състои от няколко функционални части: „Магазини и Офиси“, „Ателиета за индивидуална творческа дейност“ и „Апартаменти“. Тези функционални части се обслужват от развита на две нива подземна част, включваща паркинги за 130 автомобила, технологични пространства и транспортни комуникации. Общественото обслужване е насочено не само към жителите на сградата, но и към живущите в съседния ж к Чайка, в който преобладават жилищни функции. Независимо от сложната композиция от блокове, К55 се обслужва само от 4 вертикални комуникационни ядра със стълбищни клетки и асансьори, на които са нанизани обемите на сградата.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ

Околното пространство и дворът на сградата върху покрива на подземния паркинг са решени с обходни алеи, съпроводени от редици дървета. Настилката повдигнат под от гранитогресни плочи 60х60х2см е изпълнена по пешеходните зони около сградите, а в участъкът за достъп на автомобили е постигната същата визия чрез система за дренажна настилка, като по този начин дъждовните води от двете се отвеждат към положената под тях хидроизолация. По същия начин се отводняват и озеленените площи, изпълнени по система за екстензивно озеленяване „Sky Green”. Това решение позволява настилките и озеленените площи да образуват една обща непрекъсната повърхност.

Сградата е богато озеленена и вертикално, по фасадните й повърхности. Висока растителност и озеленяване са предвидени на площадката на 5ти етаж, предназначена за разходки и релаксация. Дърветата се разполагат и по западните фасади на К55, в двуетажни пространствени ниши, образувайки един вид зелен слой, „вертикална гора“ пред прозорците и балконите на апартаментите.

ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Сградата е проектирана и изпълнена с безгредова стоманобетонна конструкция. Основното предизвикателство за конструкцията е прехвърлянето на значителни подпорни разстояния, натоварени с пет етажни части от сградата: веднъж на височина 17.00 м, и втори път на височина 32.00 м. За тази цел стоманобетонни плочи с V-образно сечение, подобни на мостови конструкции, преминават над отвори с размери от 9 до 24 м, и с височина от 15 м. Те служат за основа на продължаващата нагоре сграда. Върху тези „окачени фундаментни плочи“ стъпват колоните с мрежа от 8.00/8.00 м. Това архитектурно решение изиска преразпределяне на вертикалните щрангове, като ВК и ЕЛ комуникациите в тези части са ретранслирани чрез бетонни канали в окачените фундаменти, премостващи празните пространства. Външните климатични тела са компактно групирани във вертикални кутии, затворени с вентилируеми повърхности от просечена алуминиева ламарина.

ИНТЕРИОРИ И ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

Фасадите са комбинация между четири различни вида повърхности:

- структурно остъкляване и витрини в ниските етажи

- вентилируема фасада с гранитогресни плочи 300х100 см и дебелина 3.5мм

- контактна ТИС със структурна мазилка 1.5 мм по лоджиите

- видим бетон по фасадните кашпи и цветарници

- метални повърхнини от алуминиева решетка върху вертикалите за външни климатични тела

Лоджиите са изпълнени чрез система Повдигнат под с гранитогресни плочи, като нивото на настилката е изравнено с прага на балконската врата.

Интериорите са решени сдържано и дори минималистично, чрез съчетание на черни и бели стенови повърхности от керамогранитни плочи, повърхнини с естествен дървен фладер, и метални просечени мрежи.

ОСНОВНИ КАЧЕСТВА НА СГРАДАТА

Уникален поглед към морето от височина К55.

Градация на мащабите с увеличение от улицата към града.

Оригинална хибридна композиция от няколко сглобени блока в една сграда.

Публични пространства на две нива:

- вътрешен „двор-площад“ между сградите на ниво терен и

- „площад-прозорец“ отворен към морето на ниво пети етаж

Масирано озеленени пространства на двора и по фасадите на сградата.