Със съдействието на алу

MIR / МИР, София

София, ул. Денкоглу 6

Детайли за проекта

Инвеститор

Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов ООД

Архитект

bureau XII

Изпълнител

Главен изпълнител довършителни работи: ПИ ЕС ЕС СТРОИТЕЛСТВО АД; Главен изпълнител груб строеж: Аргогруп Екзакт ООД

Конструктор

Конструкторско бюро Михов и Петков

Допълнителна информация

Описание на проекта

Сградата е разположена върху парцел, който е един от малкото останали свободни в центъра на града. Преди бомбардировките от 40-те години на 20-ти век на мястото на имота е имало две жилищни сгради, които са били напълно разрушени. След края на Втората световна война комунистическия режим национализира имота и през 60-те години  на мястото е построено покрито лятно кино. Името идва от лятното кино МИР, което е останало в спомените на голяма част Софиянци живели в този район.

Парцела се намира на една от типичните за града вътрешни улици в самия център  - ул. Иван Денкоглу, в близост до античния римски град Сердика.  Историческият център на София е хетерогенен с постройки преобладаващи от началото до средата на 20-век и разнообразни архитектурни  стилове – от класицизъм,  виенски късен барок и югендстил до предвоенен модернизъм. Фрагментирания образ на града е обединен от следата която времето оставя и придава органичния и топъл характер на средата.  В този контекст е избран подход, който да допринесе с обемите и материалността на новата сграда за съхраняването на ДНК-то на квартала, като в същото време е търсен съвременен подход отговарящ на проектната програма.  Фасадите на сградата представляват монолитна решетка от видим бетон и мащабни прозорци с алуминиеви рамки. Грубата структура на бетона контрастира с гладката визия на алуминий и стъкло и в същото време неутралните тонове на материалите контрастират на средата.

Програмата предвижда офис сграда с подземен гараж и възможност за мащабно озеленяване. Офисите са проектирани гъвкаво на принципа “shell and core” за отдаване под наем, като дават възможност за различни сценарии – open space и комби-решения. Всички офисни пространства са оборудвани с двоен под.   На най-високото ниво е предвиден стъклен павилион с гледка над околните покриви и озеленен покрив – градина. Павилиона е предвиден да се споделя от офисите като място за срещи, конференции и отдих.  Общата надземна площ на сградата е 3950 м2.

Парцела върху който е разположена сградата  граничи с три калкана на съседни сгради и фронта към улицата с дължина от 38м е със северна ориентация. Според градоустройствените показатели за сключено застрояване сградата трябва да се долепи до трите калкана. Дългия фасаден фронт към улицата доминира над мащаба на съседните сградни обеми . В тази връзка е търсено решение, което да „разбие“ дългия фронт без да накърнява проектната програма, а напротив – да създаде допълнителна стойност за функциите, архитектурата и средата.  Фасадата е прекъсната с „каскадни тераси“ към западния калкан, който от своя страна се превръща в допълнителна фасада предвидена за вертикално озеленяване.  Терасите, които свързват като мостове основния обем с калкана са разместени една спрямо друга, което позволява прекъсването на фасадата да се възприема като своеобразен  „пробив“ , през който прониква допълнително светлина от юг към уличното пространство.  Основния подход към сградата представлява своеобразна  piazza, която е естествено продължение на уличното пространство към сградата и стига до вътрешен зелен двор - градина.

Структурата на кварталите и застрояването в тази част на града е сключено, като между сградите остават невидими от улиците вътрешни дворове, които често пъти са богато озеленени – скритото „богатство“ на града. В този смисъл  пробива с каскадните тераси и пиацата са една визуална връзка  на улицата с вътрешнокварталните пространства.  Пиацата е комуниакционно пространство, от което се влиза директно в асансьорите за етажите, лобито и търговската зона на партера.  В източния край на фасадата е подхода към подземния гараж, който представлява втори „пробив“ и води до понижен двор с настилка от гранитен паваж.  Гаража е оборудван със зарядни станции за е-автомобили.

Конструкцията на сградата е от монолитен видим бетон с конструктивни фасади от бетонни решетки и монолитно ядро. Топлоизолацията е от вътрешната страна и отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Подземните нива са изградени със шлицови стени. Стълбището е конструктивно окачено над гаражната рампа и е направено от готови бетонови елементи, които са монтирани на място.  В сградата са използвани предимно естествени материали, като фасадите са от видим бетон и титанцинк ламарина, алуминиеви прозорци и врати, настилките в общите части са гранитни плочи, терацо и полиран бетон.

Име на проекта: МИР

Предназначение: офис сграда

РЗП: 3950м2

Инвеститор: Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов ООД

Архитект: bureau XII

Конструкции: КБ Михов и Петков ООД

Изпълнител укрепване на изкоп и шлицови стени: Хидроинжект ООД

Главен изпълнител груб строеж: Аргогруп Екзакт ООД

Главен изпълнител довършителни работи: PSSC

Изпълнител дограми / фасада: Мухарски ООД

Изпълнител цинкови обшивки: Шлос ООД

Снимки / фотограф: Борис Мисирков / Boris Missirkov, Bureau XII

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Бизнес център Велико Търново