Със съдействието на алу

Офис сграда ,,Електрисити", София

София, кв. Овча Купел, ул. Босилек №5

Детайли за проекта

Инвеститор

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД

Архитект

,,ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ” ЕООД

Изпълнител

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД

Конструктор

,,ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ” ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Офис сграда ,,ЕЛЕКТРИСИТИ“ е разположена в УПИ III-1030, ПИ 68134.4335.9600, кв, 219, м. “ж.к. Овча купел - стар кв. 12а-част от кв. 23”, р-н “Овча купел” по плана на гр. София. Площта на урегулирания поземлен имот (УПИ) е 3820,00 кв.м. Офисната част е реализирана на два етажа. Складовата част е едноетажна, но с височината на офисната.

Сградата се състои от две функционално различни части - двуетажната част съдържа офиси, битови и технически помещения, складови помещения, трапезария, а едноетажната част съдържа склад с голяма светла височина. Конструкцията на сградата е смесена - монолитна, стоманобетонна за офисната част и стоманена при складовата част. Покривът над двете зони е със стоманена конструкция. Поради голямото натоварване върху подовата настилка в складовата част, тя е изпълнена като специализирана индустриална. Вертикалната комуникация на двуетажната част е осъществена чрез стълбищна клетка и асансьор, отговарящ на изискванията за достъпност. Асансьорът е разположен в светлия отвор на стълбището. За отделяне на едноетажната и двуетажната част е монтирана огнеустойчива врата.

В офисите се помещава администрацията на фирмата, като са предвидени трапезария за хранене на служителите на първи етаж и зона за отдих на втори етаж. За осигуряване на достъп на хора с увреждания са осигурени З броя паркоместа, санитарен възел за хора в неравностойно положение, а достъпа до втория етаж на сградата се осигурява посредством асансьор.

Приложени са следните eнергоефективни решения в сградата:

Осигурени са 15 броя паркоместа за автомобили, като 2 броя от тях са със зарядни точки за електроавтомобили, захранени с изцяло зелена енергия от собствено производство. На покрива е изградена фотоволтаична инсталация, която служи за обезпечаване на собственото енергийно потребление, която е с обща инсталирана мощност 100 kW. Към настоящия момент ефектът върху околната среда средно на месец се изразява в над 4,5 тона спестени въглища и над 5,2 тона въглеродни емисии, чийто еквивалент е над 7 броя засадени дървета.

Сградните инсталации се контролират от BMS система, като по този начин се постига подходящ микроклимат и минимизиране на изразходваната енергия. Изградената система служи за управление на климатизация, вентилация, осветление, отопление и засенчване. В сградата е застъпено естественото осветление, голяма част от фасадата е остъклена, като е монтирана алуминиева дограма от висок клас в комбинация с троен стъклопакет, с които са постигнати оптимални коефициенти на топлопреминаване.

Друг източник за естесвено осветление са монтираните покривни люкове – частично отваряеми. По този начин се увеличава топлообмена в сградата, редуцират се разходите за изкуствено осветление и се създава здравословен климат и комфорт на служителите. Отоплението на сградата е решено изцяло с подово отпление, контролирано от BMS системата. Това позволява оптимизиране температурата на въздуха в помещенията, което влияе на количеството изразходена енергия. Ниско температурната инсталация допринася и за по-ниски загуби на енергия. Благодарение на рекуперацията в системите за вентилация се повишава ефективността на тези системи и се намаляват енергийните разходи. Вредното въздействие върху околната среда и експлоатационните разходи се оптимизират също чрез работата на тази система.

Предимствата на подобрения микроклимат за обитателите са безспорни, тъй като се повишава работоспособността благодарарение на постоянно постъпващия свеж въздух и се намалява вероятността за задържане на болествотворни бактерии, предпоставка за увеличаване на сезонната заболяваемост през есенно-зимния сезон. Интегрирана е интелигентна система от датчици за присъствие към осветителната инсталация, в помещенията с непостоянно присъствие на хора, действа автоматично, така се предотвратява излишния разход на енергия за осветление.

Сградата разполага със системи за улавяне и пречистване на дъждовна вода, която се използва за поливни цели и техническа вода за санитарни възли. За удобство на служителите в сградата са монтирани акустичните плоскости и ламели по тавани и стени с иновативна структура и високо звукопоглъщащи свойства. Тези елементи имат и декоративна функция, която допълва в цветово отношение вътрешния интериор.

Фасадното изпълнение е тип послоен монтаж, съчетани са два материала – ламарина и фиброциментови плоскости. Търсено е подходящо мащабиране и цветова гама на фасадата така, че сградата да не доминира над досегашния начин на застрояване и да се впише в него. Фасадата е решена в светло сив цвят, което добавя стабилност и практичност. Със стилната си сдържаност сивия цвят подчертава специалния дизайн във всяка една стая в сградата и позволява на всички други цветове в нея да излязат на преден план.

Проектът офис сграда ,,Електрисити“ подобри и облагороди инфраструктурата в района около него. Монтирани са нови стълбове за улично осветление, част от ул. Босилек е асфалтирана, залесени са допълнителни „зелени“ зони с нови храсти и дървета. Изпълнено е облагородяване на терена с иглолистни и широколистни дървета и храсти. В изграждането на сградата са вложени изключително и само висококачествени материали. Обърнато е особено внимание както при проектирането, така и при изпълнението.

Сградата е преминала успешно одит за енергийна ефективност. Енергийната характеристика на сградата е ЕР = 205 kWh/m2 - общ годишен специфичен разход на първична енергия за отопление, гореща вода и осветление. Сградата отговаря на клас „В” от скалата на класовете, съгласно чл.6 и Приложение №10 към чл.6 от Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

През последните години ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД се утвърди като водеща фирма в строителния бранш, както в България, така и в Германия. Изграждането на офис сграда ,,Електрисити“ има редица положителни резултати в дейността на компанията, като осигурява съвременна и модерна техника и използване на високоефективни технологии в осъществяваните дейности и осигурени благоприятни условия за работа на персонала чрез добре развита техническа инфраструктура.