Със съдействието на алу

Административна сграда „Хидробетон“, Бургас

Бургас, Индустриален и логистичен парк, ул. Крайезерна

Детайли за проекта

Инвеститор

"Хидробетон" ООД

Архитект

„Ем Ай Конкрийт“ ЕООД, арх. Михаела Димитрова.

Изпълнител

"Драй Билд" ООД и "Ем Ай Конкрийт" ЕООД

Конструктор

Работилница А ДЗЗД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Проект: Административна сграда Хидробетон

Инвестиционни характеристики на сградата

Имотът е разположен на ключово място в бързо развиващия се „Индустриален и логистичен парк Бургас“ в непосредствена близост до езерото Вая, на 3 км. от магистрала „Тракия“ и на 4 км. от пристанище Бургас.

В имота е изградена база за производство на готови бетонови смеси, което налага и нуждата от обслужваща административна сграда. Офисните контейнери биват заменени от едноетажна офис сграда, предназначена за ползване от служители на фирмата възложител, обслужване на клиенти и провеждане на бизнес срещи.

Проектът цели да създаде подходяща работна атмосфера на служителите, да допринесе за развитието на компанията и да я представи достойно в сферата на строителството.

Архитектура, дизайн, функционалност

Основната дейност на фирмата възложител (производство на бетон и бетонови разтвори) и местонахождението на сградата, решават и концепцията за нейната визия и вложените материали – административната сграда е изпълнена с видим бетон. Най-добрата визитка, олицетворяваща познанията за технологията на бетона и представяща продукт, в съответствие с най-съвременните световни достижения.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, скелетно-безгредова.
Външните стени от бетон са изградени с вътрешно положен топлоизолиращ пласт, осигуряващ изискуемите топлоизолационни показатели. Всички вътрешни стени изпълняват освен носещи (конструктивни) и архитектурно-художествени функции с видимата си повърхност.

Функционалност, комфорт на обитаване, внимание към детайла и иновация са движещите сили за създаването на административната сграда.

Конкретното решение за функционалното разполагане на помещенията е съобразено с нуждите на служителите и изискванията за видимост. Около ядро, представляващо кухненски кът и санитарен възел, са разположени фоайе, офис управител, заседателна зала, офис търговец и диспечер, офис фактурист, техническо помещение и офис шофьори. Административната сграда разполага и с открита беседка, прилепена към южната фасада.

Главният подход към сградата се осъществява от източната фасада. Срещу входа на сградата е разположен бетоновият възел. Подход към сградата има и от северната фасада – той обслужва всички шофьори.

Топло и студозахранването се осъществява от термопомпена инсталация въздух/вода. Предвидено е подово лъчисто отопление за всички помещения. Взети са мерки за минимални температурни загуби.

Засенчването на помещенията се осъществява посредством външни ротиращи се дървени ламели, разположени по източната и южната фасада. Сменяйки позициите си сградата придобива различен характер – от дискретна и затворена до ажурна и отворена. Пропуснатите лъчи светлина и хвърлените сенки създават чувство за уют в офисите и образуват красиви светлинни коридори в екстериора.

Нестандартно бетоново пано приветства посетителите на сградата. Картината от бетон е триизмерно изображение, в което светлината и сянката играят основна роля за проектирането на образа. Фронтално то е едва доловимо, а с промяна на светлината и хвърлените сенки се вижда и най-малкият детайл.

Характерни за интериора са естественото горно осветление, големите витрини, комбинацията от бетон, дърво, стъкло и метал и играта на причудливи сенки.

Всички материали и системи, вложени в проекта, са подбрани съгласно изискванията за модерна, енергоефективна и високотехнологична сграда.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Нашето най-силно изразно средство в този проект е високоякостният бетон. Може да го разпознаете както в екстериора – при настилките, пейките и конзолните стъпала, така и в интериора – при бетоновите картини, завеси, мивки, бюра, маси, фасунги, осветителни тела…

Освен че е израз на напредналите технологии и се характеризира с качества като здравина, невероятна якост, издръжливост, плътна структура на матрицата, ниска водопопиваемост, гъвкавост, абразивоустойчивост и дълготрайност, той ни дава и невероятна свобода при формообразуване и проектиране със своята перфектна повърхност и отпечатък на формата. Олицетворявайки дълговечността високоякостният бетон предоставя вдъхновяващи, устойчиви и рентабилни решения, подобрявайки нашата безопасност, качество и условия на живот чрез положително въздействие върху околната среда.

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата, заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена.
3 ключови качества на сградата:

1.       Иновативен подход и експериментални техники.

2.       Висока естетическа стойност - резултат от тясно сътрудничество между архитекти, бетонови технолози, възложител и изпълнител.  Създаването на видим бетон е необратим процес, в който познанията за технологията на бетона, точността и прецизността са от съществено значение за естетически успешното и същевременно икономично изпълнение.

3.       Функционалност - функционалното разпределение предлага решение покриващо всички изискванията на обитателите.