Фермерски пазар - Благоевград

Благоевград

Детайли за проекта

Инвеститор

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Архитект

Благоевград Проект 2021 ЕООД, арх. Димитър Паскалев

Изпълнител

БИОСТРОЙ ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционни характеристики

Реконструкцията на фермерският пазар в Благоевград цели трансформация на зоната на открития пазар в съвременно, атрактивно и многофункционално публично пространство, което разширява и развива пешеходната зона на града и се превръща в нов градски акцент и магнит. Обществените пространства в Благоевград са спрели своето развитие след епохата на социализма. Няма нито един съществен пример на ново обществено пространство, реализирано и устойчиво припознато като такова през последните 30 години. Смисълът на живите обществени пространства е да бъдат „дневна на града“ – мястото, където хората се срещат, общуват, празнуват заедно и споделят вълнения и емоции. Богатите градове имат богати „дневни“, които пък ги превръщат в привлекателни центрове за външни посетители, а богатството и многообразието на преживявания са основата на градската култура и на практика – характерна черта на модерната цивилизация. Фермерския пазар е такова ново обществено пространство, тъй като е разположено между Американския университет (традиционна пешеходна котва), намира се по протежение на реката – линейният парк на града, свързващ съществуващата пешеходна зона и градския център.

Площ на покритието: 800 м2

Площ на пазарното пространство, вкл. паркинги: 2700 м2

Архитектура, дизайн, функционалност

Покритието търси универсално присъствие в градското пространство и универсална употреба за всякакви нужди: не само като покритие за фермерския пазар, но и като универсално покритие за провеждане на всякакви обществени, културни и спортни прояви. Предизвикателство беше намирането на точната пропорция: по-ниското покритие прави пространството под него тъмно и прихлупено. По-стъкленото покритие изисква повече поддръжка. По-затвореното покритие го превръща в „сграда“. Избрано е семпло решение – хоризонтална плоча, стъпила само на 6 крака, с максимално подпорно разстояние между тях. Това строго и минималистично решение крие в себе си много предизвикателства на хай-тек дизайна, свързани с конструктивното решение, отводняването, осветлението, окачения таван.

Площадката, върху която е монтирано покритието, има дълъг процес на проектиране, оптимизация и разработване на детайлите в рамките на много икономичен бюджет. Естественият наклон, следващ наклона на реката, е проблем, тъй като се търси хоризонтална повърхност под покритието, включително и за използването на маси на колелца. За целта терена е моделиран по невидим за окото начин, който осигурява естествено оттичане на дъждовните води и привързване към прилежащите територии. Лайт мотив в настилките е комбинацията на елементи от риолит (традиционен за Благоевград червен гранит) и асфалт. От риолит са изсечени осветителните тела с гравирани гербове на Общината, както и краката на пейките. Обзавеждането на пазара е иновационно.

Приетото дизайнерско решение използва прототипа на големите пазарски колички в супермаркетите, които се стафират в т.нар. гаражи. Създадена е специална маса, която много лесно може да се придвижи до търговското място на колелца, но и много бързо и лесно може да се сгъне и стафира в компактно положение.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Фундирането е сложно, тъй като строителната площадка е наситена с канализационна, водопроводна и електрическа мрежи, включително такива без ясен произход. Фундаментите са тежки, за да осигурят запъване на колоните и за да поемат земетръсните товари. Колоните и гредите са от готови профили, които са доставени от Китай след мащабно търсене из целия европейски пазар. Проектирана е иновационна вакуумна отводнителна система, която разчита на минимално провисване в средата на конструктивните полета. Дъждовната вода се отвежда през колоните. 92 специално проектирани оберлихти с вградено осветление създават основния акцент на покритието, което през деня отразява слънчеви отпечатъци под сянката на покритието, а през нощта – амбиентно и комфортно осветление, което е дискретно и не заслепява. За монтажа на уникалния дървен таван се работи повече от година. Плоскостите са от естествена дървесина. Създадена е специална носеща подконструкция, а монтажът се извършва от мебелисти. Проектирани и произведени са иновационни стафиращи се маси, които се прибират в специален гараж след всеки пазарен ден и така пространството се освобождава за други събития.

Защо Новият фермерски пазар на Благоевград трябва да бъде отличен

Това е първата съществена интервенция в обществените пространства на Благоевград от последните 30 години, което създава ново и многофункционално пространство по иновационен начин. Нашето решение за фермерския пазар преосмисля присъствието и употребата на пазарите на България изобщо: те трябва да бъдат празни градски площадни пространства, които трябва да се освобождават от обзавеждане в непазарни дни и да се използват за всякакви други градски нужди и обществени прояви. Покритието е постижение на хай-тек дизайна, постигнат с бюджетни средства и е реализирано от местна общинска компания с местни майстори и подизпълнители.