ТЕВА - нова производствена сграда с обслужващи съоръжения и междуцехови комуникации, Дупница

Дупница, ул. Самоковско шосе №3

Детайли за проекта

Инвеститор

„Балканфарма-Дупница“ АД

Архитект

"Къща А3" ЕООД

Изпълнител

„Кордеел България“ ЕАД – Изпълнение на Електро-механични системи и съоръжения, Архитектурни и довършителни работи; „Микс-Констръкшън“ ООД – Изпълнение на конструкция и фасади

Конструктор

"Къща А3" ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Предмет на проекта освен строителството на новия цех бяха както интегриране на технологичните инсталации и системи за управление към вече функциониращите заводи на територията на "Тева", така и строителство на нова естакада и тръбопроводи, свързващи новия Таблетен цех 4 с други подобекти на територията на площадката. Чистите помещения са решени със системен продукт за стени и тавани, изработен от GRP (Glass Reinforced Plastic), намиращ широко интернационално приложение във фармация, медицина, микроелектроника и други. Доставката на 8000 кв.м чисти панели от Обединени Арабски Емирства в условия на икономика на дефицит и непредвидимост в морската и авиационна логистиката, а впоследствие - монтажа им, съобразявайки се с над 20 отделни инсталации, изискваха изключителна координация, технически познания и контрол.

Πoдoвитe нacтилĸи от своя страна пoĸpивaт пoчти цeлия cпeĸтъp на използваните в строителния производствен сектор – асептични антистатични, асептични епоксидни, химически устойчиви и полиуретанови настилки.

Освен терминалните филтри за чисти помещения, осигуряващи въздухообмена и чистотата на въздуха, във всяко помещение са интегрирани различни инсталации според предназначението му. Голяма част от тях са строго специфични за фармацевтичната индустрия и не толкова често срещани, а именно: две различни линии сгъстен въздух, азот, пречистена вода, разтворители, подгряване и охлаждане на разтворители, подгряване на охлаждане на съдове, вакуумна инсталация, обезпрашаване, пара, конденз, CIP, пеногасене и други.

От една страна, впечатляващия им набор подсказва за огромното количество изпълнени тръбопроводи, всеки от които със специфични изисквания по отношение на производствен стандарт, дебелина, повърхностна грапавост на материала (вътрешна и външна), инсталационни наклони, метод и технология на заваряване, начин на свързване с прилежащите съоръжения, тестове и др.

От друга страна обаче, описаните инсталации се нуждаят от не по-малко внушително и като обем и като сложност оборудване - компресори, изсушители, парни колектори, генератори, вакуумни агрегати, ресивъри, резервоари, топлообменници от всевъзможни типове и много други съоръжения.

В обекта са обособени 20 зони обслужвани от самостоятелни централизирани общообменни климатични и вентилационни системи. Броят на системите и конфигурацията на работните зони са определени според технологични, хигиенни, функционални и противопожарни изисквания. Предмет на ОВК проекта бяха и над 20 климатични камери, разположени на цял етаж и на покрива на сградата. Над 400 терминални филтъра спомагат за осигуряването на изискуемия клас на чистота, като те представляват крайните елементи на една огромна по размера си въздухоразпределителна мрежа.

Работното налягане в помещенията е от основополагащо значение за фармацевтичната индустрия, поради което са осигурени редица регулиращи дебита клапи, с които се поддържа строго специфицираното диференциално налягане между съседните помещения.

Сградата е оборудвана и с модерна BMS инсталация за управление на процесите, посредством която работата на климатичните и вентилационните системи е напълно автоматизирана. За нуждите на електрическото потребление са инсталирани 3 броя нови сухи трансформатори с мощност 2000 кVA всеки, голям набор от разпределителни табла от най-висок клас с всички необходими защити и интегрирани към системата на мониторинг на завода. Особено специфичен бе изборът на осветителни тела, които трябваше едновременно да са сертифицирани за чисти помещения, да са взривозащитени и да позволяват двуцветен режим на работа.

За резервиране на основна част от консуматорите в сградата е предвиден UPS 800kVA и централна батерия. Осигурено е най-високо ниво на пожароустойчивост чрез противопожарни врати, системни решения за противопожарни прегради, противопожарно водоснабдяване. Използвани са редица противопожaрни и противовзривни клапи с цел предотвратяване разпространението на пламъци и ударни вълни. Внедрени са също така спринклерна инсталация с водна пяна и модерна пожароизвестителна система с три вида детекция за пожар.