Специална награда - Национална онкологична болница "Дева Мария", Бургас

Бургас, ул. „Александър Стамболийски“

Детайли за проекта

Инвеститор

Света София Билдинг ЕООД

Архитект

"Фор Райс" ЕООД и "Кабано" ООД

Изпълнител

"Планекс Бургас" ООД

Конструктор

инж. Мирослав Жеков - "Кабано" ООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

ИНВЕСТИЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

Национална онкологична болница „Дева Мария“ е най-голямото високотехнологично лечебно заведение в Източна България, насочено изцяло към диагностициране и лечение на онкологични заболявания, построено и развито с частни инвестиции.

Индивидуалният подход към пациента е златен стандарт при онкологичните заболявания. Главната и основна цел на инвестицията е пациентите с онкологични заболявания да получават висококачествени услуги, предоставяйки им всички съвременни методи за диагностика и лечение на онкологичните заболявания, както и подобряване качеството им на живот, и тяхната преживяемост.

Инвестицията в най-модерната и съвременна апаратура, съчетана с уютната сграда, успява да привлече както специалисти от други държави, така и български лекари, които работят в чужбина и желаят да се върнат в България, за да практикуват своите професии и изпълняват лекарския си дълг.

Лечебното заведение е разположено в град Бургас, квартал Ветрен на 12 000 кв. м. разгърната застроена площ и е свързана с топла връзка на 5 нива със съществуващата УМБАЛ „Дева Мария“. Сградата е висока 12 етажа, допълнително има един партерен и два подземни етажа. Двете подземни нива са предвидени за лъчелечение и нуклеарна медицина, отговарящи на утвърдените световни медицински стандарти. Отделението по лъчелечение е оборудванo с 2 линейни ускорители от най-висок клас, ядрено-магнитен резонанс, PET скенер, SPECT скенер и система за брахитерапия с висока мощност на дозата. Благодарение на апаратурата от последно поколение, която функционира в Отделението по лъчелечение, дозата и облъчваните обеми се прецизират в максимална степен.

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Болницата е разположена в един от тихите квартали на град Бургас – квартал Ветрен. С нейната структура и височина се отличава и контрастира на околните пространства, като оформя силен вертикален акцент в градската територия. Това поставя сериозни изпитания пред градското планиране и достъпност, което благодарение на разумните инвестиционни и проектантски решения е превърнато в предимство и допринася за значително повишаване на качеството на обитаване, труд и отдих в района.

Обектът се отличава с прецизно функционално планиране на голяма по обем болнична структура за активен лечебен процес, като сградата е проектирана на база не само настоящите, но и бъдещите нужди на медицината. Диагностично-консултативен център е разположен на партерния етаж. За удобството на пациентите на този етаж са разположени: регистратура, каса, отоворен офис, приемна за близки, манипулационна, хирургическа манипулационна, 7 приемно-консултативни кабинети. Общото коридорно пространство е обособено с удобна мека мебел, като зоната за обслужване на пациенти е изцяло достъпна, включително за хора с увреждания.

Сградата е функционално разделена по вертикала на 5 зони, подредени по височина както следва: диагностично-консултативен блок, лечение на болни, учебна дейност, администрация и хранене.

Функционалната организация и връзки между отделните елементи на болничната структура - клиники, отделения, сектори, както и на помещения в тях, е решен в контекста на спазването на изискванията за оптималното структуриране, организиране и диференциране на основните работни потоци в болничното заведение - вътрешни и амбулаторни пациенти, пациенти инжектирани с радиоактивни изотопи, външни посетители, медицински персонал, помощен персонал и т.н.

Сградата е тринадесететажна и се състои от две подземни нива, приземно ниво /партер/ и дванадесет надземни нива. Към Отделението по лъчелечение, ситуирано на ниво -1 са предвидени командни помещения, технически помещения, преддверия за инструктаж, преддверия с боксове за аплицирани след процедура със санитарен възел, след което пациентите излизат директно навън през стълбищната клетка, без да имат контакт с влизащите. Пациентите в неравностойно положение използват асансьор на входовете. От апликационната освен до ПЕТ-КТ и СПЕКТ-КТ има достъп и до стая за метаболитна терапия. Към нея е предвидена достъпна баня с тоалетна. Апликационната има връзка също радиохимична лаборатория, към която са разработени хранилище за радиоактивни източници, съблекалня, душ. Към структурата са предвидени още хранилище за радиоактивни вещества и за радиоактивни отпадъци, помещение за радионуклиди, помещение за персонал и лекарски кабинет. На същото ниво е разположено и помещение за болнична аптека, състоящо се от приемно помещение, помещение за склад на лекарства, асистентско помещение, миялно помещение и санитарен възел. На разположение са също технически помещения, които обслужват необходимите технически инсталации, както и хладилно помещение, което се състои от хладилна камера с общо шест клетки, място за обличане и предаване на починалите пациенти. Тук се намира и главното електрическо табло.

Във всички отделения са ситуирани болнични стаи, стаи за интензивно лечение - към реанимационните болнични легла са предвидени вертикално стоящи реанимационни колони с медицински газове, контакти, розетки за монитори, инфузионни помпи, обдишващ апарат и контрапулсатор, лекарски кабинети - оборудвани с модерно медицинско обзавеждане и апаратура, манипулационни, сестрински постове, складови площи, помещения за дезинфекция на консумативи и за съхранение на използван постелъчен инвентар /болнично бельо/, помещение за разделно временно съхранение на болнични отпадъци с кът за чистачен инвентар, мивка аусгус и количка за почистване на етажа. Във всички болнични стаи са използвани топли и светли цветове, като целта на интериорното решение е да се създаде чувство на спокойствие, комфорт и усещане за домашен уют.

Изградена е система за пневматична (вакуум) поща. Системата свързва стационари, диагностични кабинети, лаборатории и складови помещения, осъществявайки бърза и навременна доставка на различни пратки - кръвни проби, рентгенови снимки, рецепти и документация.

Девети етаж е предвиден за терапевтично отделение с 11 VIP стаи със специален дизайн и квадратура, по примера на световните лидери в болничното лечение. Болничните стаи в терапевтичното VIP отделение са обзаведени с удобна мека мебел, подходяща за престой на близък или роднина на пациента, 55`` телевизор, кухненски бокс с мини бар и кафе машина, сейф, пособия за гладене, санитарен възел.

Десети етаж е изцяло за академични нужди – 4 учебни стаи с общ капацитет 58 места, аула със 75 седящи места, библиотека, склад за учебни пособия, склад за апаратура, архив и стая за преподаватели. На единадесети етаж се помещава административният блок. На дванадесети етаж се намира ресторант с отворена тераса. Разработена е кухня с необходимите подготвителни за месо, риба и зеленчуци, както и обслужващи помещения. Проектирани са две големи покрив-тераси, от които се открива чудесна гледка към града и Атанасовското езеро.

В двора пред централния вход на обекта са изградени и осигурени 52 броя автомобилни паркоместа, които ще осигурят изцяло обслужването на сградата.

СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Най-предизвикателната задача по време на проектирането и строителството на Националната онкологична болница се оказват икономическите и социални фактори, а именно ковид пандемия, война, финансова криза и миграция. Създадената в Националната онкологична болница „Дева Мария“ среда е целенасочено ориентирана приоритетно към пациентите с онкологични заболявания и процеса на тяхното лечение.

Трудностите започват оттам, че в предвидения за изграждане имот вече има построена и функционираща болница, която вече привлича голям брой пациенти, не само от Бургас и региона, а и от цялата страна. Това поставя пред архитектите предизвикателството да съчетаят функционално и пространствено новата и съществуващата част от комплекса. Чрез топла връзка между двата корпуса е осигурена възможността новата част да се ползва от вече изграденото, а съществуващата – от новите отделения и високотехнологична апаратура.

Сградата има изцяло модерен характер, а партерът формира своеобразна база под следващите етажи над него, които свързват в модернистичен стил съществуващата сграда. Схемата на композицията по фасадите е изцяло ортогонална. В обемно отношение сградата е разделена на два основни елемента по височина. За формирането на композицията по фасадата се използват облицовки от композитни плочи, бял и сив/черен цвят. От съществено значение за фасадното решение е използването на ажурни, стъклени балконски парапети, лишени от дребни детайли. Предвидено е захващането на тези парапети да става със специални носещи профили по бордовете на балконите, за да се избегне вертикално членение на балконите. Предвидено е фасадно осветление по фасадите, за да подчертае вертикалните полета, стигащи от долу до горе, както и хоризонталните бази под прозорците. Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна с вертикални стб. шайби и колони, подпиращи гладки стб. плочи. По цялата фасада е положена интегрирана топлоизолационна система от топлоизолационни плочи от минерална/каменна вата и бял/черен еталбонд. Всички помещения са с изцяло положени вароциментова мазилка, последващо обработване с гипсова шпакловка и антибактериален латекс “Pinger”. Предвид южното изложение на болничните стаи и защитата от слънчевото греене се обуславя и избраният тъмен ефект на стъклопакетите с 32 мм. външно закалено стъкло.

Достъпните входове на болницата свързват всички достъпни маршрути по вертикала чрез 5 броя асансьори, отговарящи на изискванията за достъпност.

Окачените тавани в сградата са изградени от минерално – влакнести плочи на растер 60/60см., демонтируеми и незадържащи прах или бактериaлни състави, влагоустойчиви, а за стерилните помещения и антибактериални подови настилки “Tarkett”. Стените на санитарните възли са изпълнени с покритие фаянсови плочки.

Здравословната среда за лечение и работа е основен фактор при избора на интериорни решения. Избрани са висококачествени материали за изпълнение, осигуряващи възможност за функциониране както на общите части, така и на зоните с изисквания за стерилност.

Инженерното обслужване на обслужващите и спомагателни помещения в сградата е напълно автономно, като инсталационно е обезпечена с изкуствено осветление, отговарящо на нормативните изисквания, отделен токов кръг за апаратите с непрекъснат технологичен процес, евакуационно осветление по посока на евакуация с оглед безаварийно придвижване на хора при аварийни ситуации, защитно заземяване, съгласно изискванията на технологичното оборудване, необходимите слаботокови инсталации, съгласно изискванията за здравни заведения, водопроводна инсталация за студена и топла вода, канализационна инсталация за битови отпадни води, ОВК инсталации, съгласно нормативните изисквания, медицински газове, лъчезащита на помещенията с източници на йонизиращи лъчения.

При изграждането на обекта са прецизно спазени изискванията за енергийна ефективност. Всички инсталации са високоефективни и енергоспестяващи. Отоплението и охлаждането на сградата е с индивидуални мултисплит системи с климатизатори на всеки етаж.

Предвидено е изграждане и оборуване на техническо ВиК помещение, в което са разположени помпени и хидрофорни уредби, както и ниша за специализирана канализация.

Предвидено е и обособяване на зона за електроавтомобили и станции за зареждане.

3 КЛЮЧОВИ КАЧЕСТВА НА СГРАДАТА

- Болница от следващо поколение, проектирана на база не само настоящите, но и бъдещите нужди на медицината в сферата на онколечението.

- Въпреки технологичните изисквания е създадена архитектурна среда, в която комфортът, сигурността и удовлетвореността на пациентите в процеса на лечение стоят безкомпромисно на първо място.

- Лечебното заведение е оборудвано с най-съвременната техника, в него са привлечени да работят качествени специалисти от България и чужбина, които да предложат на пациентите най-доброто лечение в тази област.