Общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи - Стара Загора

Стара Загора

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Стара Загора

Архитект

"СИДЕЯ" ЕООД, управител арх. Сияна Янчева

Изпълнител

"Сигма Загора" ДЗЗД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Първоначално състояние

Имотът се намира в източната градска част и е далеч е от предприятия, замърсяващи околната среда. Сградата е изградена в двора и за нуждите на Професионална гимназия по компютърни науки „Проф. Минко Балкански“.

Цели на проекта

Общите цели на проекта е изграждане на сграда за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи– общежитие, многофункционална зала и столова

Същност на проекта

Сграда на общежитието е пететажна, със сутерен. Жилищните етажи се състоят от дневна, складово помещение и 7 жилищни помещения със собствени санитарни възли, като за хора в неравностойно положение са обособени по 1 стая на всеки етаж, оборудвана според нуждите. Сградата съдържа обслужващи помещения за нуждите на живущите, както и обслужващи помещения за столова. Столовата обслужва всички ученици и преподаватели от гимназията.

В сутерена са разположени кухнята и обслужващите я помещения, а в първия етаж-столовата. Проектирана с монолитна стоманобетонна конструкция. Ограждащите и преградни стени са изпълнени от тухлена зидария, а във WC на подземен и първи етаж с HPL плоскости. Хладилните камери ще са с хладилни топлоизолационни панели.

Предвидена е фасадна система за топлоизолация с плоскости от EPS. Завършващият фасаден слой е силикатна мазилка. Многофункционалната зала е проектирана със стоманена конструкция. Ограждащите стени са изпълнени със стенен топлоизолационен панел.

В северната част на имота са обособени 2бр. игрища и фитнес площадка с фитнес уреди. Фитнес площадката е покрита с каучукова настилка. Съществуващите зелени площи се запазват като се добавя нова дървесна и храстова растителност. По протежение на оградите са разположени широколистни дървета и жив плет, монтира се паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци. Изградена е трибуна с дървени пейки за провеждане на занятия на открито.

В централната южна част е разположен лабиринт от широколистни вечнозелени храсти с настилка от чакъл. Изградени са площадки с геометрични фигури от метална конструкция. Всички помещения са с изградена достъпна и комфортна среда.

Връзката между етажите ще се осъществява с електрически асансьор. Жилищните помещения са ориентирани към най-благоприятните световни посоки - запад и изток.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сградата е ситуирана на северозапад в двора на Професионална по компютърни науки и математически анализи, с цел създаване на условия за настаняване и функционално развитие на учениците, приети в Професионалната гимназия, които не са от града. Капацитетът на общежитието е предвиден за шестдесет деца. Създадени са и условия за деца в неравностойно положение. За тях ще се грижат около 3 възпитатели в смяна. Изграждането на общежитието дава голям тласък на желаещите ученици да се обучават в новата гимназия на град Стара Загора.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Детска градина № 9 "Липа", Стара Загора

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Частна детска градина ,,Палавите Малчугани", София