Логистичен парк „ЗОРА", Божурище

Божурище, Индустриална зона Божурище

Детайли за проекта

Инвеститор

„ЗОРА Логистик ММС“ ООД

Архитект

„ИПА“ ЕООД – арх. Боян Панов

Изпълнител

"Бараж Груп" ООД

Конструктор

"Балмер Инженеринг" ООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционни характеристики на сградата и принос към обществото и градската среда

Българската компания „ЗОРА“ стъпи на пазара за черна и бяла техника през 1991 г., като за три десетилетия не само запазва лидерските си позиции и лоялността си към клиентите, но и не спира постоянното си развитие и разширяване на мрежата от бази и магазини в цялата страна.

Във връзка с нарасналия обем на стоките и нуждата от по-бърза и ефективна доставка, „ЗОРА“ предприемат проектирането на новия си бизнес дом – съвременен логистичен център, разположен в индустриален парк София, град Божурище. Изборът на локация съвсем не е случаен, поради доброто си местонахождение и бърз достъп, с което районът привлече множество инвестиции през последните години и се наложи като един от най-добрите индустриални паркове в страната.

Логистичният център ще бъде реализиран на два етапа. Първият вече е факт и включва четири складови модула, които обслужват търговската мрежа в цялата страна и административна сграда за нуждите на служителите на компанията. Първият етап, с РЗП от над 23 000 кв.м, е разположен в по-представителната, южна част на имота, в близост до кръговото кръстовище. Като част от втория етап се очаква да бъдат проектирани и изградени още четири складови модула, разположени в северната част на имота, ползвайки обща товаро-разтоварна зона с Етап 1. Общата РЗП се очаква да надхвърли 44 000 кв.м.

Архитектура, дизайн, функционалност

Административната сграда е с окачена фасада и обшивка от алуминиеви композитни панели в корпоративните цветове на компанията - бяло и графитено сиво. Присъствието на интериорни витрини в офисната част дава на интериора допълнителна светлина и простор. Сградата е проектирана с разнообразни по площ офиси и зали за срещи. За комфорта на служителите са осигурени различни функционални зони като фитнес, зони за релакс, помещения за хранене, сауна и парна баня. Ефективността е ключов фактор за една успешна логистика. Тя се измерва в брой палетоместа, брой обслужени товарни превозни средства за единица време, както и оползотворяването буквално на всеки квадратен сантиметър за складови площи, в това число и зоните над товаро-разтоварните рампи или т. нар. мецанини. В настоящия проект те са оползотворени в съотношение 50/50 – складове към офиси. Складовете са достъпни за обслужване директно откъм склада посредством ричтрак, което значително повишава ефективността. В тази зона е предвидено съхранението на по-дребни и по-скъпи стоки като смартфони, таблети, лаптопи и т.н. В частта с офисите са разположени звената, пряко свързани с логистиката – електронен магазин, вътрешна логистика и т.н. Складирането в два от складовите модула е блоково, където е предвидено съхранението на едра бяла техника и високостелажно в останалите два. Предвидена е спринклерна инсталация тип ESFR, която дава много по-голяма гъвкавост в сравнение с конвенционалните вътрешно-стелажни спринклери по отношение на местоположението на стелажите и височината на всеки един ред.

В центъра на архитектурната концепция е и гъвкавото функционално разпределение. Всеки един от складовите модули с площ от 4600 кв.м има възможност да функционира и да бъде отдаван под наем самостоятелно, като същевременно запазва функционална връзка с останалите при необходимост от обединяване. За целта всяка една складова единица разполага с отделен вход с отделни съблекални, санитарни помещения, стаи за почивка, както и отделни товаро-разтоварни рампи, част от които са комбинирани и обслужват както тирове, така и бусове. Струпването на товарни превозни средства на входа на логистичния парк и настъпилия в следствие на това хаос са решени посредством обособяването на паркинг за изчакване на тирове с капацитет от 15 паркоместа, разположен в югозападната част на имота. Още с влизането на всеки от шофьорите се раздават пейджъри, които оказват кога и на коя рампа следва да застанат. Тъй като голяма част от шофьорите са външни лица и съответно нямат достъп до сградата, са предвидени санитарни помещения за тях на територията на паркинга, който е отделен с ограда и с контролиран достъп от логистичния парк.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

В строителството са заложени материали с високо качество. С цел намаляване консумацията на електрическа енергия до минимум, на покрива на четирите складови модула е предвидено изграждането на фотоволтаична централа. Генерираната електрическа енергия ще служи за обезпечаване на нуждите на логистичния парк. Предвидени са 1564 бр. фотоволтаични панели с обща инсталирана мощност от 680 киловат пика. Изграждането им е предвидено на 4 етапа, което дава допълнителна гъвкавост в зависимост от потреблението. Неслучайно стелажите са обслужвани от електрокари, за които са предвидени зарядни станции във всеки един от складовите модули. Предвидени са и зарядни станции за ЕПС, което да стимулира намаляването на вредните емисии в атмосферата. В проекта са заложени LED прожектори и осветителни тела като безопасни за околната среда и работещи добре както при ниски, така и при високи температури. Предвиден е и сондажен кладенец, който да допълва надземния противопожарен резервоар при необходимост, както и да се ползва за поливни нужди. Осигурен е достъп до покривите и на двете сгради посредством стълбищни клетки за обслужване на ОВК машините, фотоволтаиците, както и димните люкове, част от които освен за отдимяване се изплозват и за естествена вентилация при необходимост.